Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile cudzoziemiec i spółka spełniają określone warunki.

Załóż z nami spółkę w trybie S24 i skorzystaj z doradztwa w zakresie legalizacji pobytu w Polsce w celu pełnienia funkcji w zarządzie spółki i prowadzenia działalności gospodarczej.