Skorzystaj także z usług dodatkowych:

  • doradztwo biznesowe i inwestycyjne,
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • opieka dyrektora finansowego,
  • opieka doradcy podatkowego,
  • prowadzenie księgowości,
  • usługi kadrowo-płacowe,
  • wirtualne biuro,
  • obsługa prawna,
  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
  • wyceny i ekspertyzy.