Cudzoziemcy mieszkający w Polsce mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny. Podobnie cudzoziemcy którzy są członkami rodziny obywatela Polski, mogą mieć prawo wjazdu i pobytu w Polsce.

Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie uzyskiwania:

  • zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka i dzieci cudzoziemca mieszkającego w Polsce
  • zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela Polski
  • oraz przy łączeniu rodzin