Nabywanie w Polsce nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców jest ograniczone i zależy od spełnienia przez cudzoziemców szeregu wymogów.

Pomożemy Ci w wykazaniu Twoich więzi z Polską oraz spełnienia przesłanek do uzyskania niezbędnych zezwoleń.

UWAGA: Być może masz prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie w Polsce nieruchomości oraz nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Pomożemy Ci to sprawdzić!