Zapewniamy obsługę prawną oraz reprezentację podczas postępowań kontrolnych przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną, Służbę Celną czy Urząd ds. cudzoziemców. W szczególności zajmujemy się:

  • Pomocą prawną na etapie przedkontrolnym
  • Prowadzeniem postępowań kontrolnych
  • Przygotowaniem zastrzeżeń do protokołów kontroli
  • Przygotowaniem odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów
  • Reprezentacją przed organami administracji oraz sądami