Proponujemy indywidualnie dopasowane doradztwo z zakresu prawa pracy obejmujące w szczególności:

  • optymalne formy zatrudnienia
  • treść umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej
  • czas pracy
  • zasady wynagradzania
  • warunki wykonywania pracy
  • obowiązki pracodawcy względem pracownika