Specjalizujemy się w przygotowywaniu odwołań od decyzji administracyjnych w zakresie legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemca, w szczególności dotyczących:

  • Zezwolenia na pobyt
  • Zezwolenia na pracę
  • Uzyskania wizy
  • Przedłużenia pobytu i zezwolenia na pracę
  • Warunków zatrudnienia cudzoziemca