Zajmujemy się sporządzaniem wzorów dokumentów m.in.:

  • Umów o pracę ( również w wersjach dwujęzycznych)
  • Umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych (również w wersjach dwujęzycznych)
  • Umów o odpowiedzialności materialnej
  • Umów o zakazie konkurencji
  • Innych dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca